Národný týždeň manželstva – Omša a agapé aj u nás na Trnávke!