Vitajte v Materskom centre Margarétka!

Myšlienka materského centra na Trnávke tu bola už dávno. Veď prví lezúni a batoľatá, pre ktorých aktívne mamičky z Trnávky pripravovali v sále pod kostolom pravidelné, či príležitostné aktivitky sú dnes už „tínedžérmi“.

V októbri 2016 sa nám podarilo oficiálne otvoriť materské centrum MARGARÉTKA a rozšíriť ponuku aktivít pre celé rodiny.

V saleziánskej rodine je margarétka symbolom mamy Don Bosca – mamy Margity. Jednotlivé lupienky znázorňujú rôzne aktivity, ktoré zastrešuje naše materské centrum a sú napojené na jeden stredový bod, ktorým je saleziánska komunita.

Poslaním MC MARGARÉTKA je:

  • podporovať materstvo a rodinu,
  • uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť ich spoločenskú izoláciu,
  • vytvárať priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávania okolitého sveta a prvých sociálnych vzťahov,
  • aktívne pracovať na budovaní komunity pre všetky generácie, rozvíjať duchovné a kultúrne hodnoty jej členov.

MC MARGARÉTKA pracuje na dobrovoľníckom princípe a vzájomnej pomoci  pričom mamičky a oteckovia sa starajú o celú prevádzku materského centra, o pravidelný program a akcie.

Zámerom MC je zapájať čo najviac sympatizantov, aby sme si toto miesto vytvárali spoločne, podľa potrieb mladých rodín. Aktivity a podobu centra môžete spolu s nami ovplyvňovať a aktívne sa zapájať do jeho života.

Naše aktivity financujeme len z dobrovoľného vstupného, členského príspevku, 2 percent, darov, grantov a dotácií.

Tešíme sa na VÁS!