Tak málo stačí

Na čo použijeme vaše 2 %?
– zveľaďovanie herničky a nákup nových hračiek, chod herničky
– zabezpečenie pomôcok, materiálu a vybavenia na krúžky
– organizovanie akcií ako Karneval, Deň detí, divadielka, Mikuláš a mnohé ďalšie

Ak ste dobrovoľník

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022 u nás v Margarétke, máte možnosť venovať 3 % z dane! Ozvite sa nám (info@mcmargaretka.sk) a my vám o dobrovoľníckej práci vydáme potvrdenie. 

Ak ste zamestnanec

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani. Toto urobte najneskôr do 15. februára 2022.
2. Vypočítajte si 2 % zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €. 
3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. 
4. Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2023. Tlačivo môžete priniesť aj k nám do MC Margarétka a my ho na príslušný úrad doručíme.

Ak ste SZČO alebo právnická osoba

1.Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej dane za rok 2022 nie je nižšia ako 3,32 €. 

2. Vyplňte príslušné údaje o občianskom združení Deti mamy Margity a sumu zodpovedajúcu 2 % dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.  Právnická osoba môže poukázať 2 % z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba len jednej. 

3. Do 31. marca 2023 (resp. 30.júna) podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu a zaplaťte daň za rok 2022.

4. Právnické osoby môžu poskytnúť 2 %, pokiaľ v roku 2018 alebo až do termínu podania daňového priznania darovali na verejnoprospešné účely dar, ktorý finančne zodpovedá minimálne 0,5 % dane.

NAŠE ÚDAJE
Názov organizácie: Deti mamy Margity
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo organizácie: Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov
IČO: 50066374