Predškoláci

Rytmizáčik

Deti na krúžku učíme tanečné zostavy rôznych žánrov. Naučia sa pohybové zručnosti, správne držanie tela, orientáciu a pohyb v priestore.

 

Vek: 3 - 6 rokov
Intenzita:  1 x 30 minút / týždeň
Cena: 53 eur / 15 lekcií

Termín: utorok 16:15- 16:45hod 

Prihlasovanie: www.kruzkyvskole.sk

Baby Balance

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre bábätká od 3 mesiacov a cvičenie pre deti od 1 do 4 rokov.
DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.
Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií:

Mini - 3 mes. - 13 mes.
Explorer - 14 mes. - 24 mes.
Junior - 2 r.- 3,5 r.
Hviezdičky - 3-4 r. (škôlkari)
Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

Cieľom projektu Baby Balance je:
1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení
2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie

Prihlasovanie prebieha cez online prihlášku priamo na stránke www.babybalance.sk

Vek: 3 - 6 rokov
Skupina: 8 - 10 detí
Termín: štvrtok 10:45 - 12:15; 16:00 -17:30

Cena: 5 eur / 1 katechézu 

Átrium dobrého Pastiera

Je biblicko-liturgický program katechéz, ktoré umožnia Vášmu dieťaťu objavovať vzťah s Bohom jemu vlastným spôsobom. Dobrý Pastier je ústrednou katechézou v našom átriu, prostredníctvom ktorej dieťa objavuje lásku Boha Otca na báze prirodzeného vývoja základnej dôvery v tomto veku. Navyše tu majú možnosť pracovať svojím tempom a podľa svojich schopností tak, že sa im práca s materiálom v átriu stáva podnetom a zároveň miestom meditácie a modlitby.
Viac o katechézach na www.katechezedobrehopastyre.cz

Informácie a prihlásenieinfo.dobrypastier@gmail.com

Vek: 3 - 6 rokov
Skupina: 8 - 10 detí
Termín: štvrtok 10:45 - 12:15;  streda 16:00 -17:30

Cena: 6 eur / 1 katechézu 

Keramika

Umožnite deťom len tak sa hrať s hlinou a vytvoriť niečo krásne. Navyše, všetky vypálené výrobky si odnesú domov ako darček pre rodičov alebo kamarátov.

Cena:            72eur / polrok

Termín:         utorok 15:00- 15:45

Prihlasovanie: na www.kruzkyvskole.sk