Batoľatá & Škôlkari

Hopkáčik

Je hravé cvičenie detí pri veselej hudbe. Pomocou riekaniek a pesničiek v spojení s pohybom sa podporuje nielen jemná a hrubá motorika, ale aj rečové a hudobné schopnosti. Spolu si poskáčeme, zatancujeme a zahráme sa s rôznymi pomôckami. Deti v sprievode s maminami si so sebou prinesú prezuvky a dobrú náladu.

Vek: 1 - 3 rokov
Termín: utorok 9:30-10:15
Kontakt: info@mcmargaretka.sk

Nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

 

Farbičky – čarbičky

Tvorivá dielnička je zameraná na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, zároveň však aj na predstavivosť a rozvíjanie fantázie dieťaťa. 
Za asistencie rodiča budeme rôznymi technikami, ako je napr kreslenie, strihanie, lepenie, maľovanie, otláčanie, modelovanie hravým spôsobom vytvárať malé umelecké diela.

Vek: 2- 4 roky

Termín: štvrtok 9:30- 10:00hod (v prípade, že nie je mamaomša)

Kontakt: info@mcmargaretka.sk

Nie je potrebné sa vopred prihlásiť.

Hernička

Miesto, kde majú detičky vyhradený detský kútik na hranie, s knižkami a hračkami pre najmenších, väčších aj najväčších. Maminky si môžu užiť chvíľu pohody, vychutnať si kávičku s koláčikom priamo pri hrajúcich sa drobčekoch.

Otváracie hodiny:

Utorok - Štvrtok  od 09:00 do 11:30

(vo štvrtky, kedy je v kostole "mamaomša" o 10hod, otvárame herničku až po omši)

Kontakt: info@mcmargaretka.sk

 

Baby Balance

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre bábätká od 3 mesiacov a cvičenie pre deti od 1 do 4 rokov.
DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.
Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií:

Mini - 3 mes. - 13 mes.
Explorer - 14 mes. - 24 mes.
Junior - 2 r.- 3,5 r.
Hviezdičky - 3-4 r. (škôlkari)
Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

Cieľom projektu Baby Balance je:
1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení
2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie

Prihlasovanie prebieha cez online prihlášku priamo na stránke www.babybalance.sk

Pramienok

Po každej Mamaomši vytvárame pre naších najmenších čas a priestor na modlitbu a spoznávanie milujúceho Otca. Jednoduchým a pútavým spôsom budeme deťom približovať základne myšlienky kresťanstva. Zároveň si z každého “stretka” odnesú na pamiatku malý výtvor.

 

Termín:       štvrtok 10:45- 11:15 (ak je mamaomša)