H E R N I Č K A

Otváracie hodiny počas máj – jún 2017

Utorok: 09:00 – 12:00

Streda: 09:00 – 12:00