Cvičenie CORE SYSTEM

Milé mamičky!
Od februára u nás v centre budete mať možnosť začať cvičenia na previčovanie panvového dna! Ide o cvičenie pre ženy všetkých vekových kategórií metódou CORE SYSTEM. Samotná lekia Core je súborom rozmanitých cvikov a strečingu. Hodina sa začína krátkou rozcvičkou, ktorá pozostáva z dynamického strečingu, rozohriatia a ponaťahovania ostatných svalových skupín. Hlavnú časť tvoria samotné cviky, zakončené správnym vydýchaním a záverečným strečingom. Cvičí sa v ľahu a v ponožkách. Prineste si karimatku, príp osušku.
Cena jednej hodiny 2,-/osoba.
Cvičiť budeme každý štvrtok v čase 17:30 – 18:30