KURZY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Milí naši klienti, prihlasovanie na krúžky prebieha od septembra, so začiatkom kurzov od októbra. V ponuke bude: anglický jazyk, rytmizáčik, keramický krúžok, hip hop a moderný tanec a divadlo a dramatika. Krúžky sa otvoria v prípade dostatočného počtu záujemcov.