Prázdniny v MC Margarétka

Milí návštevníci MC! Doobeňajšia hernička bude otvorená do 15.12. Potom pre Vás otvoríme opäť 9.1.2018!

Celé Materské centrum, vrátane krúžkarne bude zatvorené v čase od 22.12.2017 do 7.1.2018.