WORKSHOP: Kúzlenie oblečením

Worshop osobného štýlu, ktorý povedie certifikovaná koučka štýlu Mgr. Michaela Pisoňová.

Termín: sobota 19.1. 9:30-17hod

Cena: 50eur/osoba

Prihlášky a viac info: mishastyle@pimi.sk